Tekniska detaljer


Förbättrad livslängd ger bra totalekonomi

  • Det stabila mönstret i COM*SPEED ger säkra köregenskaper under alla belastningar. 

Förbättrad livslängd ger bra totalekonomi

  • En stor anläggningsyta mot underlaget och ett extremet jämnt marktryck ger en jämn avnötning och lång livslängd.

Sänkt ljudnivå

  • Låg ljudnivå gör däcket komfortabelt att köra.