Tekniska detaljer

COM ❊ SPEED 2 använder den senaste generationen av slitbaneblandningar med förbättrat rullmotstånd och körsträcka för kostnadseffektiv drift.

Den nya mönsterdesignen är utvecklad för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Däcket ger mycket korta bromssträckor och stabilitet vid kurvtagning på torra och våta vägar.

Den stängda axeln och en solid mönsterdesign stöder hög stabilitet och robusthet hos däcket. Detta hjälper till att undvika stillestånd och ökar rörligheten.